Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internationell fredstida katastrofhantering. Försvarsmaktens möjligheter att stödja katastrofinsatser.

Internationell fredstida katastrofhantering. Försvarsmaktens möjligheter att stödja katastrofinsatser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Asplund Maria, Olsson Marie
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1848--SE)
Nyckelord katastrofer, naturkatastrofer, katastrofhantering, internationella insatser, FN, EU, Försvarsmakten, natural disasters, disaster management, international operations, Swedish Armed Forces, UN
Sammanfattning Internationell fredstida katastrofhantering har aktualiserats ett flertal gånger under det gångna året. Dessa katastrofer kräver internationell hjälp. inte sällan med militärt stöd. Sysftet med den här underlagsrapporten är att ge en överblick av internationell fredstida katastrofhantering samt möjligheterna för Försvarsmakten att bidra till densamma. Rapporten beskriver hur internationell katastrofhantering inom ramen för FN och EU ser ut, vilka verktyg som finns till buds och vad man kan förvänta sig av en nära framtid. Genom att föra ett resonemang kring hur traditionella försvarsfrågor vävs samman med katastrofhantering i allmänhet och naturkatastrofer i synnerhet, hoppas vi att Försvarsmaktens roll ska kunna ses ur ett delvis nytt perspektiv.
Abstract The question about international peacetime crisis management has arisen several times during the last year.These disters are in need of international aid, often with the support of military resourses. The aim of this report is to present a general view of international peacetime crisis management and the possibilities for The Swedish Armed Forces to play a part in it. The report presents how UN and EU are working within the context of international crisis management and what can be expected in the future. By discussing how traditional defense matters are combined with crisis management, particularly natural disters, we hope to illustrate the role of the Swedish Armed Forces in a partly new way.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182