Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida utvecklingsvägar för HKV NY - Några styrprincipers påverkan på HKV nya organisation.

Framtida utvecklingsvägar för HKV NY - Några styrprincipers påverkan på HKV nya organisation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kaiser Magnus, Collin Charlotte, Nordlund Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1849--SE)
Nyckelord styrprinciper, kombination av styrprinciper, typsituationer, roll, struktur, beteende, indikatorer, reaktioner, utvecklingsarbete, control, management, organizational development, behavior, structure, role, indication, reaction
Sammanfattning Rapporten presenterar en analysmodell för hur man kan bedöma utvecklingen av Högkvarterets nya organisation. Modellen utgår ifrån två dimensioner, kopplingen mellan värdegrund och genomförande och arbetsuppgifternas omfång och koppling till slutresultatet. Rapporten utgår ifrån ett styrperspektiv med huvudfokus på hur man kan kombinera olika styrprinciper. Två övergripande styrprinciper identifieras, formell administrativ styrning och normstyrning. Beroende av hur man kombinerar dessa styrprinciper får man olika typsituationer som beskrivs av analysmodellen. För varje typsituation identifieras kortfattat möjliga indikatorer på situationen, möjliga reaktioner på den uppkomna situationen samt effekter för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Abstract This report presents a model for analysing the future development of the headquarters of the Swedish Armed Forces. The point of departure of the report is the perspective of management and control. The main concern is how to combine different management and control logic within the organization. Each combination result in a typical management and control situation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182