Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flexibilitet - hur förstås det i Försvarsmakten?

Flexibilitet - hur förstås det i Försvarsmakten? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Collin Charlotte, Kaiser Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1851--SE)
Nyckelord flexibilitet, förändring, förbättring, processorganisation, beteende, förståelse, flexibility, change, process organization, behavior, conceptualization
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att synliggöra de föreställningar om den flexibla organisationen som fanns hos de högre cheferna i Försvarsmakten inför organisationsförändringen halvårsskiftet 2005. Forskningen visar att skapandet av processorganisation ofta görs med olika föreställningar om vilka problem som ska lösas och vad som är eftersträvansvärt att åstadkomma. De olika definitionerna på flexibilitet som framkommer genom intervjuerna framhäver olika motiv och behov till förändringen av organisationen och betonar olika förmågor som den nya organisationen behöver skapa. Definitionerna kan sammanfattas i fem kategorier: som förmågan att hantera akuta problem, som förmågan att nå ökad effektivitet,som förmågan att skapa planeringsutrymme, som förmågan att tänka fritt för att finna nya lösningar, och slutligen som förmågan att ställa om verksamheten till förändrad affärsidé.
Abstract The aim of the report is to visualize the concept of flexibility before the reorganization of the headquarters of the Swedish Armed Forces. Research has shown that the creation of a processoriented organization is built upon how people view the organization before reorganization. Five different definitions are identified: flexibility as capability of coping with immediate problems, flexibility as the capability of finding new and different solutions, and flexibility as capability of changingthe pupose of the organization.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182