Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Omvärldsmodellering/Dynamisk Terräng - årsrapport 2005.

Omvärldsmodellering/Dynamisk Terräng - årsrapport 2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Söderman Ulf, Ahlberg Simon, Persson Åsa, Tolt Gustav
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1856--SE)
Nyckelord omvärldsmodellering, syntetiska naturliga omgivningar, laserradar, 3D-modeller, dynamisk terräng, synthetic natural environment modelling, laser radar, 3D-models, dynamic terrain
Sammanfattning Föreliggande rapport sammanfattar verksamheten under 2005 för FoT-projekten Basblock - omvärldsmodellering och Dynamisk terräng. Projektet behandlar metod- och teknikutveckling avseende framställning av högupplösta omvärldsmodeller respektive hantering av förändring av omvärldsmodellering orsakade av t ex simulerad verkan, spårbildning osv. Huvudsakliga verksamheter under året: * Ny- och vidareutveckling av metoder och tekniker för framtagning av detaljerade underlag för omvärldsmodellering och deltagande i internationella utvärderingar. * Studier och prov av integrationsmetoder avseende tillämpningsspecifika omvärldsmodeller. * Kompetensuppbyggnad och omvärldsorientering avseende metoder och tekniker för dynamisk terräng. Inledande arbete med koncept och konceptillustration. * Kunskapsöverföring och stöd till andra projekt inom FOI och till studier och projekt inom FM och FMV.
Abstract This report summarizes the work during 2005 for the research and technology development projects Synthetic natural environment modelling and Dynamic Terrain. The projects deals with development of methods and techniques for producing high resolution environment models and treatment of changes in environment models caused by e.g. simulated effects, tracks etc respectively. Main activities during the year: * New and further development of methods and techniques for production of detailed basic data for synthetic natural environment modelling and participation in international evaluations. * Studies and tests of methods for integration concerning application specific environment models. * Competence development and contemporary studies concerning methods and techniques for dynamic terrain. Initial work on concept and concept illustration. * Knowledge transfer and support to other projects within FOI and to studies and projects within FM and FMV

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182