Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DCMF - Survey of related research and approaches.

DCMF - Survey of related research and approaches. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mojtahed Vahid, Svan Pernilla, Andersson Birger, Kabilan Vandana
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1858--SE)
Nyckelord Konceptuell modellering, interoperabilitet, återanvändning, modelleringsramverk, SIW, SCM-SG, BOM, MSDL, BML, C-BML, GIG, MIP, DoDAF, NAF, CEPA, SOKRATES, SACOT, conceptual modelling, interoperability, reusability, conceptual modelling framework, SIW, SCM-SG, BOM, MSDL, BML, C-BML, GIG, MIP, DoDAF, NAF, CEPA, SOKRATES, SACOT
Sammanfattning Defence Conceptual Modelling Framework (DCMF) är ett svenskt ramverk utvecklat inom ett pågående FOI-projekt och avsett att stödja framtagandet av konceptuella modeller av militära operationer. DCMF har sitt ursprung i CMMS-konceptet framtaget av US DMSO. DCMF har en mer eller mindre stark koppling till ett antal andra internationella projekt. De ur DCMF perspektiv viktigaste ansatserna presenteras översiktligt i denna rapport.
Abstract Defence Conceptual Modelling Framework (DCMF) is a Swedish framework, developed within an ongoing project at the Swedish Defence Research Agency, for making conceptual descriptions and models of military operations. DCMF has its origin in the CMMS concept presented by the US DMSO. DCMF bears a more or less close resemblance to a number of other international research and approaches. In this report their most important approaches from the DCMF perspective are outlined and an overview of each approach is given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182