Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Personas - en metod för framtiden? Tillämpning av Personas i Försvarsmaktens ledningssystemutveckling.

Personas - en metod för framtiden? Tillämpning av Personas i Försvarsmaktens ledningssystemutveckling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johansson Katarina, Granåsen Magdalena, Kylesten Birgitta
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1859--SE)
Nyckelord Personas, systemutveckling, MSI, användbarhet, human factors, system development, usability
Sammanfattning Denna förstudie inom projektet Metodiken Personas E7557 syftar till att undersöka möjligheten med att utföra en anpassning av metoden Personas till utvecklingen av FMLS 2010 samt att göra en bedömning av metodikens möjliga mervärde för ledningssystemutvecklingen.En litteraturgenomgång och kartläggning av hur personas använts tidigare följdes av en ansats till anpassning av metoden mot försvarsmaktskontexten. Vidare presenteras ett exempel som visar hur metoden kan kopplas mot Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Det är ännu oklart exakt hur Personas kan passa in i den metod för systemutveckling som just nu utarbetas inom Ledsyst T, då detta arbete är i en tidig fas. Förstudien visar dock att tidigare identifierade brister gällande användbarhetsfrågor i systemutvecklingen skulle kunna lösas med hjälp av metoden Personas. Därför rekommenderas Personas som ett verktyg för användarfokusering i utveckling av system i FMLS 2010. Dock finns behov av fortsatt empirisk testning och anpassning av metoden under 2006.
Abstract The current feasibility study aimed to examine whether the Personas method is a useful tool in the development of FMLS 2010, and how it could be adjusted to fit into the systems development process of the Swedish Defence Materiel Administration (FMV). A literature survey of previous applications of personas in system development was followed by an attempt to adjust the method to the context of the Armed Forces. Furthermore, an example of how the method could be used in this context is provided. It is not yet clear in which phase of the overall system development method Personas best will fit. This study shows that Personas is a suitable method for taking care of usability issues. The method is recommended as a tool for providing a usability focus to the development of FMLS 2010, although a further empirical investigation of the method is recommended.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182