Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sensor control in NCW, problem description and important areas.

Sensor control in NCW, problem description and important areas. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Grahn Per, Grönwall Christina, Herberthson Magnus, Kaijser Thomas, Lantz Fredrik, Strömberg Dan, Ulvklo Morgan
Ort: Linköping
Sidor: 80
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1860--SE)
Nyckelord sensorstyrning, sensoradministration, autonom styrning, kravkonfliktshantering, distribuerad sensorstyrning, multiagentsystem, sensorplanering, sensor control, sensor management, autonomous control, requirement conflict resolution, distributed sensor control, multi-agent systems, sensor planning
Sammanfattning Den här rapporten beskriver sensorstyrproblemet och ger en översikt över området. Sensorstyrning blir viktig när sensorerna ansluts till ett kommunikationsnätverk i det kommande nätverksbaserade försvaret. Vi pekar på viktiga delområden som sensorerna själva, olika slags begränsningar, karaktären på styrmålen, hantering av styrbeslut och strukturen på problemet. Vi går in lite djupare på delområden såsom analys av informationsbehov, definierande av sensorstyrpolicys, lösa upp konflikter mellan olika krav, distribuering av sensorstyrfunktionalitet i nätverket och styrning i samband med autonoma farkoster. Vi pekar vidare på problemet med att utvärdera system som innehåller sensorstyrfunktionalitet och beskriver också några applikationsområden. Sensorstyrning är ett mycket komplext problem som saknar en enhetlig teori eller modell. Några embryon till olika delar av en sådan teori beskrivs i rapporten.
Abstract This report gives a problem description and an overview of the area of sensor control and management of sensors connected to a communication network in a network centric warfare situation. We describe important areas like the sensors themselves, the constraints, the character of the control goals, control decisions and the problem structure. We have also described in more detail other topics like analysing the information need, defining management policies, resolving conflicts, distributed sensor control, planning as well as autonomous control. We also note the problem of how to assess systems containing sensor control functionality and describes some application areas. The sensor control problem is a very complex problem that lacks a unifying theory or model. A first attempt to some parts of a unifying theory is described/proposed in this report

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182