Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur ser verkligheten ut under internationella missioner? - metod och inledande resultat med syfte att koppla samman militär verklighet och forskning.

Hur ser verkligheten ut under internationella missioner? - metod och inledande resultat med syfte att koppla samman militär verklighet och forskning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johansson Katarina, Kylesten Birgitta
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1866--SE)
Nyckelord internationella missioner, beslutsfattande, human factors, informationsfusion, international missions, decision making, human factors, information fusion
Sammanfattning Rapporten redovisar en metod och inledande resultat från intervjuer och enkäter med tolv officerare som deltagit i internationella missioner. Utgångspunkten har varit teorier om beslutsfattande i dynamiska situationer. Syftet med studien var att på sikt kunna ge en beskrivning av militära chefers verklighet under utlandstjänst. Studien har utvecklat en metod utifrån flera inspirationskällor och metoder (Klein et al., 1989; Kylesten, 2005, 2006; Wong, 2005). Det inledande resultatet innefattar beskrivningar av arbetssituation och uppgifter. Den framtagna och använda metoden fungerade väl, för att beskriva arbetssituationen. Dock finns det ett behov av att utreda hur studiens resultat kan påverka den fortsatta teknikforskningen.
Abstract The report covers the method and first results of a study conducted through interviews and questionnaires. Twelve officers of the Swedish armed forces with international mission experience have participated in the study. The method developed has its origin in the dynamic decision making research area (Klein et al., 1989; Kylesten, 2005, 2006; Wong, 2005). The preliminary results describes military reality during international missions. The method developed works well for collecting data and describing the work situation during international missions. But there is still a need to expand the analysis of the data collected and to further tie the results to the technical research.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182