Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Operator site 2004-2005.

Operator site 2004-2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Lars, Carlander Otto, Borgvall Jonathan, Dahlman Joakim, Lif Patrik
Ort: Linköping
Sidor: 74
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1871--SE)
Nyckelord human factors, operatörsstöd, displayer, gränssnitt, operator supports, displays, interfaces
Sammanfattning Projektet Operatörsplatsen hade sina huvudsakliga forskningsaktiviteter fokuserade på att testa och utveckla koncept för displaygränssnitt, i syfte att förbättra operatörens funktion och prestation genom gränssnittsförbättringar för ett urval av plattformar och miljöer. Primärt auditiva, taktila och visuella displaygränssnitt var i fokus. De övergripande målen inkluderade att bidra till förbättringar av operatörens situationsmedvetande och prestation, med sänkt eller bibehållen mental belastning, i uppgifter som kan vara mer eller mindre kritiska för framgång med specifika delar av operationer. Vi använde en variation av operatörer och miljöer. De mest uppenbara specificeringarna av dem, i experiment och andra typer av studier, var föraren i Stridsfordon 90, piloten i Gripen stridsflygplan, spaningssoldaten med obemannad markfarkost, skyttesoldaten som relaterad till Stridsbåt 90 och ledningsoperatören i brandkårens ledningscentral. Rapporten ger en översikt av de huvudsakliga forskningsinsatserna investerade i Operatörsplatsen och en liten del av relevant forskning bedriven på annat håll (som refererat till). Vi försöker förmedla de samlade forskningsaktiviteterna i Operatörsplatsen med generella resultat från experiment och andra typer av studier.
Abstract The project Operator Site had its main research activities focused on testing and developing display interface concepts, aimed to improve operator function and performance by means of interface improvements for a selection of settings or platforms. Primarily auditory, tactile, and visual displays interfaces were in focus. The overall goals included contributing to the improvement of operator situation awareness and performance, with lowered or maintained mental workload, in tasks more or less critical for the success of specific parts of operations. We employed a variety of settings and operators. The most apparent specifications of them, in experiments and other types of studies, were the driver in Combat Vehicle 90, the pilot in Gripen fighter aircraft, the reconnaissance soldier with unmanned ground vehicle, the rifle soldier as related to Combat Boat 90, and the fire and rescue command operator in command centre. The report gives an overview of the main research efforts invested in Operator Site and of a small part of relevant research conducted elsewhere (as referred to). We attempt to convey the overall research activities of Operator Site with general results from experiments and other types of studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182