Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från 15th IEEE International pulsed power conference och 32nd IEEE internatioanl conference on plasma science.

Reserapport från 15th IEEE International pulsed power conference och 32nd IEEE internatioanl conference on plasma science. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nyholm Sten E, Hurtig Tomas, Larsson Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1880--SE)
Nyckelord PPC, ICOPS, pulsad kraft, plasmafysik, PPC, ICOPS, pulsed power, plasma physics
Sammanfattning Konferenserna 15th IEEE International Pulsed Power Conference och 32nd IEEE International Conference on Plasma Science hölls i Monterey, Kalifornien, USA, under perioden 13-23 juni 2005. Konferenserna utgör fora för det internationella vetenskaps- och ingenjörssamfundet inom områdena pulsad elektrisk energi och plasmafysik med tillämpningar. Denna rapport sammanfattar de viktigaste intrycken från dessa två konferenser, sett ur ett HPM-vapenperspektiv.
Abstract The conferences 15th IEEE International Pulsed Power Conference and 32nd IEEE International Conference on Plasma Science were held in Monterey, California, USA, during the period June 13-23, 2005. These conferences constitute forums for the international science and engineering society within the areas of pulsed power and plasma science with applications. This report summarises the most important impressions from these two conferences, as seen from an HPM weapons perspective.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182