Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2005 för FoT-området sensorer över ytan och signaturanpassningsteknik.

Årsrapport 2005 för FoT-området sensorer över ytan och signaturanpassningsteknik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bohman Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1895--SE)
Nyckelord sensor, radar, laser, IR, marksensorer, signalbehandling, datafusion, signaturanalys, signaturmaterial, sensor, radar, laser, IR, ground sensors, signal processing, data fusion, signature analysis, signature materials
Sammanfattning I rapporten sammanfattas översiktligt FOI:s forskning under 2005 inom forskningsområdet Sensorer över ytan och Signaturanpassningsteknik. Området omfattar sensorsystem (radar, IR, laser, akustik), signalbehandling, datafusion, signaturanalys och material för signaturreducering. I rapporten redovisas forskningens omfattning och inriktning inom området. Även den nationella och internationella utvecklingen redovisas kortfattat. Genomförd forskning och resultaten därav beskrivs projektvis.
Abstract This report summarizes FOI´s research during 2005 on Reconnaisance and Surveillance and Low Observables Technology. The research comprise sensor systems (radar, IR, laser, acoustics), signal processing, data fusion, signature analysis and materials for signature reduction. The extent and the aim off the research are shortly described. Also the national and the international evolution of the area are stated. The research activities, which have been performed in the projects, are described to contents and results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182