Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energieffektivisering i bostaden. Förändringar i hushållsarbete för kvinnor och män.

Energieffektivisering i bostaden. Förändringar i hushållsarbete för kvinnor och män. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlsson Kanyama Annika, Lindén Anna-Lisa, Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 69
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1900--SE)
Nyckelord energihushållning, män, kvinnor, genus, effektivisering, vardagsliv, bostad, energy, women, men, gender, efficiency, everydaylife, residential energy use, saving
Sammanfattning Genom att energihushålla i bostaden kan ansenliga mängder energi sparas. Många av de åtgärder som hushållen själva kan vidta kräver att beteendet anpassas. Därmed förändras också vardagslivet med dess olika sysslor som ofta är uppdelade efter kön i hushåll där man och kvinna lever tillsammans. I denna undersökning har vi tagit reda på hur beteendet hos hushållens olika medlemmar förändras då man deltar i olika typer av energisparkampanjer/projekt. Studien bygger på intervjuer med 30 hushåll på fyra olika orter i Sverige. Resultaten visar att betydande anpassningsåtgärder har genomförts. Exempel på beteenden som blivit vanligare är att sänka inomhustemperaturen, att avstå från att torka kläder med tillskottsenergi, att undvika bad, att släcka lampor och att skaffa energisparlampor, att laga mat och diska vid tidpunkter under dygnet då eltaxan är låg eller att bygga om huset för att uppnå bättre energieffektivitet. De arbetsuppgifter och den ansvarsfördelning som är nödvändig för att genomföra ett ändrat beteende i hushållen förutsätter ofta att kvinnor tar på sig arbetsuppgifter inom de områden som de av tradition har ansvar för. Det är arbetsuppgifter som förekommer dagligen i hemmet, dvs. ombyggnad, reparationer och vedanskaffning. Det är arbetsuppgifter som är tunga och intensiva, men förekommer mera sällan och som mest är aktuella i småhus.
Abstract A substantial amount of energy is used in the residential sector. Many of the measures that residents can apply by themselves to save energy demand a change in behaviour, and thus everyday life is altered. It is common for women and men to take on different responsibilities in the household when they live together. Women spend more time on household chores and take the main responsibility for washing and cooking. In this study, we investigated how behaviour changed when women and men took part in various types of energy-saving campaigns. The data were obtained through 30 interviews in four different locations in Sweden. The results showed substantial adaptation and changes in behaviour. Examples included lowering room temperatures during the night, avoiding the use of tumble-dryers, replacing baths with showers, turning out lights, using energy-saving light bulbs, cooking and washing during hours when electricity is cheap and refitting the house for higher energy efficiency. The changes needed for this adaption imply that women take on new responsibilities in areas that are their traditional territory, including many tasks carried out on a daily basis suh as washing and drying clothes. Men often take on new responsibilities within the sphere of their traditional territory, such as building alterations or installing new equipment. These tasks are typically carried out during short periods and are mainly relevant in owner-occupied residences.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182