Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rysslands energipolitik och pålitlighet som energileverantör: Risker och trender i ljuset av den rysk-ukrainska gaskonflikten 2005-2006.

Rysslands energipolitik och pålitlighet som energileverantör: Risker och trender i ljuset av den rysk-ukrainska gaskonflikten 2005-2006. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Larsson Robert L
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1905--SE)
Nyckelord Ryssland, säkerhet, energisäkerhet, säkerhetspolitik, energi, gas, olja, OSS, Ukraina, Russia, security, energy security, security policy energy, oil, gas, CIS, Ukraine
Sammanfattning Med anledning av leveransavbrottet av naturgas till Ukraina och delar av övriga Europa under vintern 2005-2006 samlar föreliggande underlagsrapport ett antal slutsatser rörande rysk olja och naturgas, vilka framkommit i tre rapporter om rysk energipolitik och Rysslands pålitlighet som energileverantör, av Robert L. Larsson vid FOI Försvarsanalys. Två av dem publiceras under våren 2006. Rapporten utgör även en sammanfattning av Putin´s energipolitik i stort och riktar sig till dem som är intresserade såväl av Ryssland som av energipolitik.
Abstract Due to Russia´s interruption of natural gas supply to Ukraine and parts of Europe during the winter of 2005-2006, this base data report presents key findings on Russia and its crude oil and natural gas. The report can also be seen as a summary of Putin´s energy policy at large. It is both aimed at those interested in Russia and in energy policy per se. Presented conclusions have been derived from three reports on Russia´s energy policy and reliability as energy supplier by Robert L. Larsson at FOI´s Division for Defence Analysis, two of which are to be published during the spring of 2006.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182