Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analysverktyg för flygmekanisk utvärdering av flygkoncept.

Analysverktyg för flygmekanisk utvärdering av flygkoncept. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eliasson Peter, Forssell Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1906--SE)
Nyckelord Simulering, analysverktyg, koncept, robotmodell, simulation, analysis tool, concept, missile model
Sammanfattning Vid en konceptstudie är det viktigt att kunna utvärdera olika koncept i tidiga projektfaser. Det primära syftet med projektet konceptstudier/konfigurationsutveckling (KoKoS) är att utveckla förmågan till att utvärdera koncept för luftfarkoster, huvudsakligen avseende flygtekniska prestanda och smygegenskaper. Detta arbete beskriver ett ramverk för flygmekanisk konceptvärdering. Modellen skall primärt användas till att studera olika flygburna farkostkoncept såsom flygplan, robotar och obemannade flygfarkoster (UAV). Modellen är implementerad i programmet MATLAB/Simulink, och syftar till att undersöka flygmekaniska aspekter på olika typer av flygande plattformar. En supersonisk robot har implementerats för validering av verktyget. Modellen möjliggör att implementation och simulering av aerodynamiska underlag framtagna i en konceptstudie, relativt snabbt och enkelt kan utföras.
Abstract Within a concept study it is important to be able to evaluate different concepts in early phases. The primary purpose with the project concept studies (KoKoS) is to develop the ability to evaluate concepts for airborne vehicles, mainly for performance and stealth properties. This work describes a framework for flight mechanical concept evaluation. The model is primarily used to study airborne vehicles such as missiles, aircraft and unmanned vehicles. The model is implemented in MATLAB/Simulink. A supersonic missile has been implemented to validate the tool. With this approach, implementation and simulation of different concepts are relatively simple and fast.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182