Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluation and certification of the Nordic battlegroup.

Evaluation and certification of the Nordic battlegroup. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lindberg Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 95
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1909--SE)
Nyckelord Certifiering, validering, evaluering, NBG, EU, BG, OCC, E&F, Nato, Internationella styrkeregister, certification, evaluation, Nordic battlegroup, EU, BG, OCC, E&F, NATO, pool of forces
Sammanfattning Denna underlagsrapport är resultatet av OA-projektet FÖRVÄRMD (FÖRbandsVÄRDering Metod och Data) som genomfördes under hösten 2005 på uppdrag av Försvarsmakten. Syftet var att utreda och föreslå lämpliga metoder för validering och certifiering av Nordic Battlegroup enligt EUs kriterier. Rapportens innehåll riktar sig främst till beslutsfattare och handläggare inom berörda försvarsmakter, men även till övriga intressenter inom området validering och certifiering av förband till internationella styrkeregister.
Abstract To fulfill the obligations as an EU Battlegroup Framework Nation, the Swedish Armed Forces are to certify that the Nordic Battlegroup (NBG) meet the regulated standards and criteria. In September 2005 the operations research project FÖRVÄRMD (FÖRbandsVÄRDering Metod och Data) was initiated in order to analyze and recommend suitable methods for the evaluation and certification of the Nordic Battlegroup. This Base data report is the final report of the FÖRVÄRMD project, presenting its findings and conclusions from the period September to December 2005. The report is aimed for decision makers within the Armed Forces that constitutes the Nordic Battlegroup (Sweden, Finland, Norway, Estonia). The report is also aimed for those responsible for planning and conducting the evalution and certification of military units to international pools of forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182