Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Characterization of a micromachined membrane deformable mirror.

Characterization of a micromachined membrane deformable mirror. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Larsson Ulrika
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1917--SE)
Nyckelord adaptiv optik, membranspegel, interferometer, vågfrontsrekonstruktion, adaptive optics, membrane deformable mirror, interferometer, wavefront reconstruction
Sammanfattning Syftet med det är arbetet var att utvärdera en membranspegel med 37 kanaler som är en komponent som används inom adaptiv optik. Flera överföringsfunktioner med olika spänningsbias bestämdes och analyserades. En interferometer användes för att bestämma och utvärdera överföringsfunktionerna. Prestanda hos spegeln att representera vågfronter innehållande olika Zernikekoefficienter testades med ett öppen loop schema. En metod baserad på sluten loop användes för en överföringsfunktion för att rekonstruera tre olika Zernikepolynom. Resultaten visar att spegeln kan representera vågfronter bestående av Zernikepolynom med koefficienter av storleksordningen några radianer relativt använd bias. Antalet egenmoder hos spegeln som används vid vågfrontsrekonstruktionen har stor betydelse. Ett rekonstruktionsschema baserat på sluten loop förbättrade resultaten i jämförelse med öppen loop
Abstract The purpose of this work was to evaluate a 37 channel micromachined membrane deformable mirror which is a component used in adaptive optics. Several transfer functions with different mirror bias shapes were determined and analyzed. An interferometer was used to measure and to evaluate the transfer functions. The capacity of the mirror to produce wavefronts containing single Zernike coefficients was tested with an open loop scheme. A closed loop scheme was used for one of the transfer functions to construct three different Zernike polynomials. The results show that the mirror has a capacity to produce wavefronts using Zernike polynomials with coefficient values that have the magnitude of a few radians measured relative the bias. The number of the mirror eigenmodes used in the wavefront reconstruction was found to be of major importance. The closed loop reconstruction scheme enhanced the results in comparison to the open loop scheme.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182