Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aeroelastic analysis of a telescopic wing configuration using edge and MSC Nastran.

Aeroelastic analysis of a telescopic wing configuration using edge and MSC Nastran. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Winzell Bengt, Rabia Hamid
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1918--SE)
Nyckelord Aeroelasticitet, fluid-struktursamverkan, instationär aerodynamik, strukturdynamik, aeroelasticity, fluid-structures interaction, unsteady aerodynamics, structural dynamics
Sammanfattning Statisk och dynamisk fluid-struktursamverkan har studerats på en luftfarkost med okonventionell vinge med flera styrytor. Fladderanalys, statiskt aeroelastisk deformation och aeroelastiska effekter på skevroderverkan kommer att presenteras. Arbetet utfördes inom FoT-25-projektet Adaptiva Strukturer vilket är sponsrat av FMV.
Abstract Static and dynamic fluid-structures interaction has been studied on an aircraft configuration with an unconventional wing including several control surfaces. Flutter analysis, static aeroelastic deformation and aeroelastic effects on aileron effectiveness will be presented. The work was carried out within the FoT-25-project "Adaptiva Strukturer" (Adaptive Structures). sponsored by the Swedish Defence Materiel Administration, FMV.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182