Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fluorescenstekniker för punktindikering av B-aerosoler : stöd till FABIOLA-projektet (RTP13.13).

Fluorescenstekniker för punktindikering av B-aerosoler : stöd till FABIOLA-projektet (RTP13.13). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonsson Per, Lindgren Mikael, Kullander Fredrik, Wästerby Pär, Olofsson Göran, Tjärnhage Torbjörn
Ort: Umeå
Sidor: 35
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1919--SE)
Nyckelord Fluorescensspektroskopi, punktindikering, bioaerosoler, ultraviolett laserexcitering
Keywords Fluorescence spectroscopy, point detection, biological aerosols, ultraviolet laser excitation
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar den senaste FOI-verksamheten inom FoT-projektet 26.2 (Fluorescenstekniker för punktindikering av B-aerosoler). Den första delen informerar om ett forskarutbyte mellan FOI och CEB i Frankrike. Den beskriver också vilka typer av resultat som nyligen insamlats inom verksamheten med att utveckla en fluorescensbaserad B-detektor. Den andra delen av rapporten är ett särtryck från ett SPIE-konferensbidrag som rpesenterades hösten 2005.
Abstract This report summarises FOI´s latest activities within FoT project 26.2 (Fluorescence based techniques for point detection of biological aerosols). The first part describes a researcher exchange program between FOI and CEB, France. This part also describes results in the development of the fluorescence detector. The second part of the report is a reprint of a conference paper (SPIE) that was completed during the autumn of 2005.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182