Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarets elasticitet i princip och praktik. Arméns teknikförnyelse under mellankrigstiden.

Försvarets elasticitet i princip och praktik. Arméns teknikförnyelse under mellankrigstiden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 148
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1921--SE)
Nyckelord teknikförnyelse, försvarsmaterielförsörjning, elasticitet, anpassning, technological upgrading, weapons acquisition, adaptability
Sammanfattning Det är ett grundläggande krav på dagens svenska försvar att det ska kunna anpassa sig till nya förhållanden. Här finns en parallell (1919-1939). Under den perioden fanns först behov av nedskärningar från första världskrigets beredskapsnivå och därefter behov av förstärkningar i samband med de tyska rustningarna och aggressionen på 1930-talet. Både nedskärnings- och förstärkningsbehoven innebar ett förändringstryck på den militära organisationen. I avhandlingen analyseras några av de förändringar och utvecklingsvägar som uppstod genom detta yttre tryck.De jämförs med hur ett anpassningsbart eller elastiskt försvar förväntas fungera. Eftersom kravet på förändring var starkast för arméns del, så fokuseras avhandlingen på utvecklingen där. En serie problem studeras: Hur upptäcktes teknikmöjligheter i utlandet? Hur testades ny teknik? Hur reagerade man när den säkerhetspolitiska situationen blev hotfull?
Abstract Having to adapt to new conditions is a rationale for the Swedish armed forces of today.There is a parallel to this in the Interwar years (1919-1939).During that period the defence forces first had to contract from its World War I level and then to expand again with the rise of an aggressive Germany in the 1930´s. Both contraction and expansion put strain on the military structure. Some of the changes and developments initiated by that strain are analyzed with a principle of defence adaptability - here called the elasticprinciple - as a framework and reference. As the pressure for change was hardest on the army, the thesis focuses on developments there. A sequence of problems are studied: How was new technology abroad discovered and reported home? How was new technology tested after it had been acquired? What was the response to the upcoming threat of the 1930´s?

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182