Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kina i ett tjugoårsperspektiv.

Kina i ett tjugoårsperspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kiesow Ingolf
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1927--SE)
Nyckelord Stabilitet, nationalism, multilateralism, försvarsmakt, kärnvapen, tillväxt, energi, demokrati, stability, nationalism, multilateralism, defence force, neclear weapons, growth, energy, democracy
Sammanfattning Frågor: Har Kina påverkats i grunden av globaliseringen och öppnandet av landet genom WTO-anslutningen och de ekonomiska reformerna? Har dess inställning till omvärlden förbytts i samarbetsvilja och inordnande i det internationella samfundet eller tvärtom använt sina ekonomiska resurser till att skaffa sig militär styrka? Svar: Kina har accepterat att handla efter internationella spelregler mera sofistikerat, men använder också större resurser på militär upprustning. Demokratin inte fått bättre fotfäste. Nationalismen snarast starkare. Följande frågor mest relevanta att följa: Hur länge kan den ekonomiska tillväxten fortsätta, och kan det åstadkommas lösningar på de sociala problem som följer med den? Leder tillväxten och den ökade kontaktytan med omvärlden till demokrati? Påverkar detta i sin tur kineserna i en mindre nationalistisk riktning? Kan Kina lösa sina råvarubehov utan att få problem med andra länder? Är satsningen på militära resurser övergående eller skall den tydas som en vilja att använda dem? Kan Kina lösa sina tvister med USA och Japan? Hur skall Europa ställa sig till USA:s önskemål om samverkan i Asien?
Abstract Questions: Has the globalisation and opening of China by the WTO-accession and the economic reforms had a fundamental impact on the country? Has its attitude to the outside world changed into a will to cooperate and range itself into the international community or has it rather used its own economic resources to gather military strength? Answers: China has accepted to follow international rules in a more sophisticated way but is also using greater resources for military armament. Democracy is not getting a better foothold. Nationalism is rather increasing. The following questions are most relevant to follow-up: For how long will the economic growth continue and can solutions be found to the ensuing social problems? Will the growth and the increasing contact surface with the outside world lead to democracy? Does that have an impact on the Chinese in a less nationalistic direction? Can China satisfy its need for raw materials without getting problems with other countries? Is the build-up of military resources a passing phenomenon or should it be interpreted as a will to make use of them? Can China solve its disputes with USA and Japan? How should Europe react to demands from USA about more cooperation in Asia?

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182