Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Moving meshes for CFD: Deformation and regeneration.

Moving meshes for CFD: Deformation and regeneration. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Troëng Carl
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1932--SE)
Nyckelord Rörliga nät, advancing front-metoden, nätgenerering, moving meshes, advancing front, mesh generation
Sammanfattning Vi utvecklar, implementerar och testar delar av en generell metod för strömningsmekaniska beräkningar på områden med rörlig rand. Denna metod anpassar nätet till det undersökta området genom att deformera det, och omgenerera det när det blir nödvändigt för att uppfylla kraven på nätkvalitet. Programpaketet TRITET som vi använder för omgenerering av nät testas, och ett gränssnitt mellan det och OpenFOAM har utvecklats. Olika algoritmer för deformation av nät utvärderas och jämförs. Studien rekommenderar att en elliptisk ekvation med variabel koefficient används för nätdeformationen. Slutligen implementeras den kompletta metoden, och tillämpas vid lösningen av Navier-Stokes ekvationer i det inkompressibla fallet för tre rumsdimensioner, för flödet kring en roterande ellipsoid.
Abstract Components of a general method for computational fluid dynamics with moving boundaries are developed, implemented and tested. The method adapts the boundary fitted mesh to the changing spatial domain by deforming it and, when necessary due to grid quality requirements, regenerating it. The software TRITET, used for regeneration, is tested and an interface between it and the flow solver OpenFOAM has been developed. Different algorithms for the deformation are evaluated and compared. The study recommends the use of an elliptic equation with variable coefficient for the mesh deformation. Finally, the full method has been implemented and applied for the solution of the three-dimensional Navier-Stokes equations for the flow around a rotating ellipsoid.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182