Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biological alarm monitor : results from the Biodetection Field Trials in Sweden, March 2005.

Biological alarm monitor : results from the Biodetection Field Trials in Sweden, March 2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lancelin Henri, Olofsson Göran, Tjärnhage Torbjörn
Ort: Umeå
Sidor: 47
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1938--SE)
Nyckelord Biological agent monitor, MAB, fältförsök, vinterförhållanden
Keywords Biological agent monitor, MAB, field trial, winter conditions
Sammanfattning Detta dokument sammanfattar resultat från ett B-detektionsinstrument, Biological Agent Monitor, MAB, under ett fältförsök för detektion av biologiska aerosoler som hölls i Umeå under tiden 14-18 Mars 2005. Avsikten med försöken var att studera hur B-detektionsinstrument och övrig försöksutrustning fungerar under vinterförhållanden. Instrumentet som analyserar aerosolpartiklarna med flamfotometri är tillverkat av Proengin i Frankrike. MAB kunde: 1. Skilja på bakgrundsaerosoler och de utsläppta similiaerosolerna 2. Skilja på biologiska aerosoler även när de var blandade med inerta aerosolpartiklar 3. Räkna totalantalet partiklar som inte är av biologiskt ursprung 4. Klassificera aerosoler av olika similiämnen (BG och BT) 5. Detektera ovalbumin som är ett similiämne för toxiner. MAB uppvisade inga minneseffekter på så vis att när ett biologisk moln passerat så sjönk signalen från MAB omedelbart. MAB blev inte heller mättat under något försök, även om det utsattes för höga koncentrationer av biologisk och inert aerosol.
Abstract This report documents outdoor trials with biological aerosol detectors realized in Sweden between March 14 and 18, 2005. The objective of these trials was to test the detection capacities of biological detectors in conditions close to reality. The trials were performed under winter conditions. One of the present detectors was a serial MAB (Biological Aerosol Monitor, Proengin S.A. France). In most of the cases, the MAB results compared with those of the reference instruments. The MAB was able to: 1. Discriminate between the particles of the background and of those whose signature corresponds to the biologic family; 2. Discriminate between the bioaerosols even when they are mixed with inert particles; 3. Count particles if they are not biological and contain emissive elements; 4. Classify bioaerosols of the biosimulants BG and BT in two different groups; 5. Detect ovalbumin which is a molecule used when simulating toxin. As appears from the report, the MAB did not show any observable memory effect. When detecting a cloud, the signal dropped rapidly as the cloud disappeared. In none of the cases was MAB saturated and could detect biological aerosol directly or even during a simulated high background of mineral particles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182