Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

On the order of accuracy for difference approximations of initial-boundary value problems.

On the order of accuracy for difference approximations of initial-boundary value problems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Svärd Magnus, Nordström Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1940--SE)
Nyckelord Finita diffrenser, noggrannhet, stabilitet, finite difference, accuracy, stability, second derrivative
Sammanfattning Vi studerar finita differens approximationer av andra derrivator i rummet som uppträder i paraboliska, inkomplett paraboliska och andra ordningens hyperboliska partiella differential ekvationer. Om lösningen är punktvis begränsad, bevisar vi att finita differens approximationen av dessa klasser av ekvationer kan slutas med två ordningar mindre noggrannhet vid ränderna utan att den globala noggrannhetsordningen påverkas.
Abstract Finite difference approximations of the second derivative in space appearing in Finite difference approximations of the second derivative in space appearing in parabolic, incompletely parabolic and second order hyperbolic partial differential equations is considered. If the solution is pointwise bounded, we prove that finite difference approximations of those classes of equations can be closed with two orders less accuracy at the boundaries without reducing the global order of accuracy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182