Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

System för tidig varning för förhöjda halter av radioaktivitet i luft.

System för tidig varning för förhöjda halter av radioaktivitet i luft. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindh Karin, Andersson Per, Jansson Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1947--SE)
Nyckelord System för tidig varning, luftburen radioaktivitet, automatiserad övervakning, early warning system, airborne radioactivity, automated surveillance
Sammanfattning Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, har konstruerat ett system för att på ett tidigt stadium uppmärksamma när den luftburna radioaktiviteten vid de svenska filterstationerna överskrider förväntade värden. Systemet är ett komplement till det befintliga luftfiltersystemet, som handhas av FOI. Det kompletterande systemet, som benämns "Tidig Varning", mäter aktiviteten på filtren under pågående insamling. Om värdena överskrider fastställda gränsvärden skickas larm i form av ett SMS till Statens Strålskyddsinstitut, SSI, och FOI.
Abstract The Swedish Defence Research agency, FOI, has constructed a system for early warning in the case of increased radioactivity levels in the air. The system works as a complement to the since long existing national surveillance system of airborne radioactivity operated by FOI. This supplementary system denoted "Early Warning", measures the activities collected on filters during sampling. If the measured values exceed definite limits a SMS text message is sent to the Swedish Radiation Protection Authority, SSI, and to FOI.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182