Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EU-Battlegroups in Context. Underlying Dynamics, Military and Political challenges.

EU-Battlegroups in Context. Underlying Dynamics, Military and Political challenges. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Granholm Niklas, Jonson Pål
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1950--SE)
Nyckelord EU-battlegroups, Nordiskt samarbete, Europeiskt Säkerhet, NRF, försvarsutveckling, Nordic defence cooperation, European Security, Defence Development
Sammanfattning Relativt få öppna studier av Battlegroup-konceptet finns idag tillgängliga samtidigt som de olika bi- och multilaterala arrangemangen utvecklas med okarakteristisk snabbhet. Studien består av tre delar. I den första görs en analys av Battlegroup-konceptets "genesis" och utveckling för att sätta in den i sitt sammanhang. I den andra görs en enkel fallstudie av utvecklingen av den Nordiska Stridsgruppen (Nordic Battlegroup-NBG). I den tredje och sista delen av studien diskuteras vissa frågor och problem relaterade till fortsatt utveckling av konceptet, samt några andra kopplade till insatserna och möjliga effekter på europeisk säkerhetspolitisk utveckling. Studien avslutas med några alternativa förslag till fortsatt utveckling av Battlegroup-konceptet. Även om den konceptuella utvecklingen varit relativt snabb, återstår flera brister ännu. Bland dessa finns strategiska transporter, standardiserings- och kvalitetsnormer samt utveckling av ett modulärt sätt att sätta samman enheter för specifika uppgifter.
Abstract Relatively little openly available analytical work on the EU Battlegroup concept has thus far been conducted. As the analytical deficit is gradually being filled, the concept and its different bi- and multilateral arrangements are racing ahead with unusual speed. The aim of this brief three-part study is threefold. Firstly, by analysing the "genesis" and the subsequent swift conceptual development of the Battlegroup concept, the issue is put into a wider context. Secondly, a short case study of the development of the Nordic Battlegroup gives a regional context and will hopefully provide a better understanding of the complexities of setting up a multinational high-readiness unit for peace-support and crisis management. In the third and final part of the study, some issues and problems pertaining to the further development of the concept and some other issues to the operations and possible effects on European security policy are discussed. Some alternative options on how to further develop the Battlegroup concept are then suggested in the final section of the study.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182