Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Semantiska webbtjänster för tjänstebaserade arkitekturer - en tillämpning inom logistikområdet.

Semantiska webbtjänster för tjänstebaserade arkitekturer - en tillämpning inom logistikområdet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eklöf Martin, Ferrara Luigi
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1951--SE)
Nyckelord Semantiska webben, OWL, RDF, webbtjänster, logistik, semantic web, OWL, RDF, web services, logistics
Sammanfattning Inom projektet "Ontologier - Logistik" har förutsättningarna för att uppnå interoperabilitet inom logistikområdet, genom att använda ontologier, studerats närmare. Mer specifikt har förutsättningarna för integrering av information från heterogena datakällor med hjälp av ontologier och formella beskrivningar av webbtjänster utretts. Under 2005 har den prototyp för demonstration av semantiska webbtjänster som implementerades under 2004 vidareutvecklats. Erfarenheterna från att utveckla prototypen gör gällande att teknologier från den semantiska webben, speciellt metod och teknik för semantiska webbtjänster, utgör kraftfulla medel för realisering av tjänstebaserade arkitekturer och interoperabilitet mellan system. En nackdel är dock att mycket av det som sker inom den semantiska webben fortfarande befinner sig på forskningsstadiet och det finns därför få kommersiella produkter och lösningar som lämpar sig för implementering av skarpa system. Detta kommer förmodligen att förändras i snabb takt framöver då alltfler har insett betydelsen av teknologier som RDF och OWL inom sin verksamhet. Det är således viktigt att följa utvecklingen inom den semantiska webben även fortsättningsvis för att utnyttja dess fulla potential även inom försvarsmakten.
Abstract The "Ontologier - Logistik" project has explored the benefits of ontologies in enabling interoperability between systems in the logistic domain. More specifically, the integration of information from heterogeneous sources using ontologies and semantic web services has been covered. During 2004 a prototype demonstrating the use of semantic web services was developed. This prototype has been extended during 2005. Based on experiences from developing the prototype, it can be concluded that the semantic web, and especially technologies for semantic web services, are powerful in enabling efficient service oriented architectures and system interoperability. However, much of the development associated with the semantic web is still at the stage of research, and therefore few commercial products and solutions exist. This will most probably change as the semantic web and its related technologies have attracted great attention lately as people are beginning to see the benefits of it. Thus, it is of importance to follow the advancements in this area in the future in order for the Swedish armed forces to benefit from its great potential.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182