Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur ser verkligheten ut under internationella missioner? - en explorativ beskrivning för domänförståelse.

Hur ser verkligheten ut under internationella missioner? - en explorativ beskrivning för domänförståelse. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johansson Katarina, Kylesten Birgitta
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1953--SE)
Nyckelord internationella missioner, beslutsfattande, human factors, informationsfusion, international missions, decision making, human factors, information fusion
Sammanfattning Denna rapport är ett steg i förmedling av resultaten från en beskrivande studie med funktionellt perspektiv av arbetssituation och uppgifter under internationella missioner. Tolv officerare deltog genom intervjuer och enkäter i studien. Utvecklad metod för studiens genomförande har redovisats i en tidigare rapport (Johansson & Kylesten, 2005). Resultatet redovisas i form av beskrivningar av bland annat extraordinära händelser, vardagligt arbete, informationsnätverk och svårigheter. Rapporten skall kunna användas som ett verktyg och hjälpmedel inom bland annat teknikforskningsprojekt för att skapa en ökad domänförståelse och möjlighet till tillämpning av denna kunskap. Förslag ges på vidare forskning för att utöka beskrivningarna och tillhörande informationsnätverk som kan bidra till förbättringar av officerares arbetssituation och beslutstödsystem.
Abstract This report provides a part of a process communicating the results from a descriptive study which takes a functional view on working conditions and tasks during international missions. Twelve officers participated in the study through the use of interviews and surveys. The method developed for the study has been described in an earlier report (Johansson & Kylesten, 2005). The result is communicated using descriptions of - among other things - extraordinary events, everyday work, information networks and difficulties. The report should be used as a tool and aid for a variety of purposes, such as technology research projects, in order to provide an increased domain-knowledge and an opportunity to apply this knowledge. Furthermore, suggestions for complementary research are presented, which offer ways to extend the descriptions and information networks, which may contribute to the improvements of the work-situation and decision support systems used by officers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182