Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av internationella försvarsmaterielprojekt. Ramverk för analys av förutsättningar för internationella utvecklingssamarbeten inom försvarsmaterielområdet.

Analys av internationella försvarsmaterielprojekt. Ramverk för analys av förutsättningar för internationella utvecklingssamarbeten inom försvarsmaterielområdet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Axelson Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1958--SE)
Nyckelord Internationella samarbeten, försvarsmateriel, försvarsindustri, produktutveckling, international collaborations, defence industry, defence systems, product development
Sammanfattning Rapporten utvecklar ett analysramverk för bedömning av internationella utvecklingsprojekt inom försvarsmaterielområdet. Ramverket är tänkt att framförallt vara ett stöd för Försvarsdepartementet vid analys av utvecklingssamarbeten inför beslut om svenskt deltagande. Baserat på två fallstudier av internationella produktutvecklingssamarbeten inom försvarsindustrin har åtta faktorer identifierats som särskilt viktiga att beakta. Exempel på dessa är företagens strategiska motiv till samarbetet, samarbetsstrukturen och samarbetet mellan upphandlande myndigheter i Sverige och övriga deltagande länder.
Abstract In the report a framework is developed for analysis of international development projects within the defence industry. The framework is developed in order to support the Ministry of Defence in analysis of international product development collaborations, before decision on Swedish participation. The framework is based in two case studies of product development collaborations within the defence industry. Eight factors are identified as particularly important to consider when assessing international development projects. For example, the companies strategic motives to participate is one important factor, the collaborations organisational factors is another important factor as well as the relationships between Swedish and foreign defence acquisition authorities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182