Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Respons av elastisk cirkulär platta vid impulslast.

Respons av elastisk cirkulär platta vid impulslast. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tjernberg Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1959--SE)
Nyckelord Störvåg, utböjning, platta, mina, AUTODYN, blast, deflection, mine, plate, AUTODYN
Sammanfattning Utböjningar och spänningar i en cirkulär elastisk platta som belastas av en impulslast från en luftstötvåg har studerats med analytiska ekvationer. I härledningen antas att luftstötvågen är så pass svag att plattans maximala utböjningen är i samma storleksordningen som dess tjocklek. Dessa ekvationer bör vara tillämpliga för stålplattor om ingen plasticering tillåts, samt för till exempel cirkulära fönsterglas. Det går att ställa upp motsvarande ekvationer även för rektangulära plattor, som ju stämmer bättre med formen på fönsterglas. Den beräknade effektivspänningen och utböjningen har jämförts med en simulering i AUTODYN och överensstämmelsen har befunnits vara godtagbar. Med det begränsade underlag som finns verkar det troligt att den maximala effektivspänningen kan bestämmas med en noggrannhet på ca +/- 10%.
Abstract Deflections and stresses in a circular elastic plate loaded by an air blast wave have been studied with analytical equations. In the derivation it is assumed that the blast wave is so weak that the deflection of the plate is of the same size as its thickness. The equations can possibly be valid for steel plates if no plastic deformation is allowed and for example for circular window glasses. It is possible to derive equations for rectangular plates also, which is in better agreement with the shape of window glasses. The calculated effective stress and deflection have been compared with a simulation in AUTODYN and the agreement is found to be acceptable. With the limited data at hand it is likely that the maximum effective stress can be determined within +/- 10%.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182