Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie : förutsättningar för och behov av ett svenskt hälso- och miljöprovtagningsteam, EMT.

Förstudie : förutsättningar för och behov av ett svenskt hälso- och miljöprovtagningsteam, EMT. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Waleij Annica
Ort: Umeå
Sidor: 37
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1960--SE)
Nyckelord Environmental and Industrial Health Hazards, EIHH, hälso- och miljöprovtagningsteam, environmental monitoring team, EMT, Environmental industrial hazards, EIH
Keywords Environmental and Industrial Health Hazards, EIHH, Environmental Monitoring Team, EMT, Environmental industrial hazards, EIH
Sammanfattning Enligt FOI uppdrag från FM avseende MedUnd 2005 ingår en "Utvärdering av förutsättning för och behov av hälso- och miljöprovtagningsteam inkluderande utvärdering av Storbritanniens EMT respektive Kanadas DHHAT". Föreliggande rapport utgör denna del av uppdraget och innefattar bl a resultat från de besök hos arbetsmiljö-/miljöprovtagningsteam i Storbritannien, Kanada, Holland samt USA som genomförts 2004-2005. Slutsatsen av utredningen är att Sverige bedöms ha goda förutsättningar att etablera ett nytt, unikt hälso- och miljöprovtagningsteam, med motsvarande kapacitet och kompetens som de utvärderade internationella teamen. Ett framtida svenskt Environmental Monitoring Team, EMT, bör utformas för att även kunna samverka med och/eller stödja andra nationer samt FN. Behovet aktualiseras ytterligare efter att en NATO/EAPC policy om EIHH nyligen fastställts. I Sverige finns ett antal aktörer med uppbyggd EIHH-/miljöexpertis och fälterfarenhet som föreslås ingå i inventering Fas 2. Att viss överlappning sker accentuerar behovet av att ett samarbete och informationsutbyte mellan de olika grupperingarna etableras.
Abstract An "Evaluation of Conditions of and Demands for Health and Environmental Monitoring Teams including an Evaluation of the British EMT and the Canadian DHHAT, respectively" constitutes a part of the Swedish Armed Forces commission - "MedUnd" - given to FOI. This report gives an account of the mentioned evaluation comprising, among other things, results from the visits paid to occupational health/environmental monitoring teams in the UK, Canada, the Netherlands and USA in 2004-2005. The investigation concludes that Sweden has all the requirements to establish a unique helath and environmental monitoring team having capacity and competence equal to the international ones. A future Swedish Environmental Monitoring Team, EMT, must be put together thus enabling cooperation with/support to other nations and the UN. The demand is being further updated following a recent stipulated NATO/EAPC policy regarding EIH. In addition to the support that the Swedish Armed Forces receives from FOI within the areas of environment and work environment, orther actors in Sweden dealing with these issues must be taken into account. The necessity of a certain overlapping arises, since it accentuates the importance of establishing a close cooperation with, and an information exchange between the different groupings.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182