Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A Matlab Toolbox for analysis of multi/hyperspectral imagery.

A Matlab Toolbox for analysis of multi/hyperspectral imagery. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahlberg Jörgen
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1962--SE)
Nyckelord hyperspektral, multispektral, Matlab, hyperspectral, multispectral
Sammanfattning På institutionen för IR-system, FOI Sensorteknik, är ett indirekt resultat av forskningen om analys av multi- och hyperspektrala bilddata att en stor mängd mjukvaruverktyg tagits fram. Ett antal av dessa verktyg, utvecklade i Matlab, har här satts samman till en "toolbox" som är tillgänglig internt på FOI. Denna rapport beskriver mjukvaruverktygen och ger några exempel på användning.
Abstract At the Department of IR Systems, Division of Sensor Technology, FOI, the ongoing research on analysis of multi- and hyperspectral imaging indirectly results in software tools. Some of these tools, developed in Matlab, are packed in a toolbox available internally at FOI. This report describes the toolbox and gives usage examples.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182