Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Definition av bistatiska flygprov.

Definition av bistatiska flygprov. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rasmusson Johan, Blom Martin, Jonsson Tommy, Stenström Gunnar, Ulander Lars
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1964--SE)
Nyckelord LORA, CARABAS, SAR, bistatisk, multistatisk, radar, låg frekvens, bistatic, multistatic, low frequency, radar
Sammanfattning Inom projektet "Bistatisk SAR för urban miljö" bedrivs verksamhet för att möjliggöra bistatiska mätningar med radarsystemet LORA. I denna rapport definieras förslag för att utföra ett bistatiskt SAR-försök på VHF-bandet (20-90 MHz) med sändaren i ett flygplan och en mottagare placerad nära marken. Förslag på utrustning och mätparametrar ges.
Abstract Within the project "Bistatic SAR for urban enviroment", research activities are performed to make bistatic measurements possible with the LORA radar system. In this report, a bistatic experiment for the VHF-band (20-90 MHz) is described. The transmitter is suggested to be located in an aircraft and the receiver near the ground. Suggestions for suitable equipment and measurement parameters are also given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182