Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluation of spectral matching for change detection with CARABAS-II.

Evaluation of spectral matching for change detection with CARABAS-II. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Haapalahti Gustav, Ulander Lars, Lundberg Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1966--SE)
Nyckelord förändringsdetektion, SAR, radar, spektral matchning, change detection, SAR, spectral matching
Sammanfattning Vi undersöker förändringsdetektion på ultra-wideband SAR-bilder som är processade med ett spektralt matchningsfilter. Stripmap SAR-bilder från flygkampanjen i Vidsel 2002 används. För två bilder som är skapade med olika flygriktningar är markreflektivitetsspektrumet inte likadant överallt. Vi presenterar en spektral matchningsalgoritm som filtrerar bort komponenter som inte är gemensamma för båda bilderna. Utvärdering visar att spektral matchning ger något förbättrad detektionsprestanda. Med en skillnad i flygriktning på 15°-20° ger spektral matchning en reducerad falsklarmrisk från 1/km2 till 0.75/km2 när en inkoherent förändringsdetektionsalgoritm används med 80% upptäcktssannolikhet. Med en koherent förändringsdetektionsalgoritm ändrades falsklarmsrisken från 3.5/km2 till 2/km2 med samma upptäcktssannolikhet. En större skillnad förväntas för tätare skog.
Abstract Change detection using ultra-wideband SAR images processed with a spectral matching filter is investigated. Strip map SAR images from the flight campaign in Vidsel 2002 are used. For two images created with different flight headings the ground reflectivity spectrum is not the same everywhere. We present a spectral matching algorithm that removes components that are not common to both images, which improves change detection performance slightly. Evaluation shows that spectral matching gives slightly better detection performance. With a heading difference of 15°-20°, spectral matching reduced the false alarm ratio from 1/km2 to 0.75/km2 when using an incoherent change detection method with 80% probability of detection. With a coherent change detection method the false alarm ratio changed from 3.5/km2 to 2/km2 with the same probability of detection. It is expected that a larger improvement will be obtained for denser forests.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182