Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur avgör man vilken kartinformation som är kritisk vid internationella insatser?

Hur avgör man vilken kartinformation som är kritisk vid internationella insatser? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kylesten Birgitta, Hasewinkel Håkan
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1970--SE)
Nyckelord MOUT, beslutsfattande, kartinformation, ledning, taktisk chef, 2D, 3D, decision making, geographical information, command and control
Sammanfattning Avsikten med föreliggande rapport är att beskriva det försök som genomfördes under hösten 2005 inom ramen för projektet "TEkniskt BEslutsstöd" (TEBE). Syftet med försöket var att påbörja studier avseende vilken typ av kartinformation som är krititisk för att kunna genomföra internationella insatser i en urban miljö. Förutom att identifiera vilken typ av kartinformation som är kritiska, har studien även arbetat med frågor avseende upplösningen i kartinformationen samt hur den skall visualiseras i 2D och 3D. Utgångspunkten för studien baseras på tidigare arbete om dynamiskt beslutsfattande, kartinformation för taktisk ledning samt omfattande intervjuer med officerare med gedigen erfarenhet från kritiska situationer i en internationell miljö. Försöket har genomförts i en laborativ miljö, med en egenutvecklad forskningsplattform där officerare med erfarenhet från internationella insatser deltagit i som försökpersoner. Resultatet baseras på tekniska mätningar, observationer och intervjuer, och har främst utnyttjats för att utveckla mätmetodik inför det försök som skall genomföras under hösten 2006.
Abstract This report describes a pre-study performed in the autumn of 2005 with in the project "TEkniskt BEslutsstöd" (TEBE). The purpose of the pre-study was to initiate studies regarding which type of geographical information that is critical for international missions in urban environments. Besides identifying which geographical information that is critical, the study has also focused on issues regarding resolution of mapinformation and how the information could be visualized in 2D and 3D. The pre-study is based upon earlier work about dynamic decision making, geographical information, tactical command and control and extensive interviews performed with Swedish officers with solid experience from critical situations in international environments. The study was performed in a laboratory environment - by means of a research platform where officers with experience from international missions participated as subjects. The results are based upon technical measure, observations and interviews, and have mainly been used to further develop the measuring methodology for the upcoming trails in 2006.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182