Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radar hot spots from dihedral corner reflectors.

Radar hot spots from dihedral corner reflectors. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Rahm Jonas, Martin Torleif, Lundén Olof
Ort: Linköping
Sidor: 10
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1972--SE)
Nyckelord radarmålarea, RCS mätningar, dihedraler, RCS, radar cross sections, RCS measurements, dihedrals
Sammanfattning RCS-mätningar har utförts på hörnreflektorer (dihedraler) i FOIs stora mäthall som är lokaliserad i Linköping. Resultaten har använts till att generera ISAR-avbildningar. Avbildningarna uppvisar spridningscentra som är lokaliserade bakom dihedralerna och frågan har varit hur dessa har uppkommit. Denna rapport presenterar ISAR-avbildningar för hörnreflektorerna 80, 90 och 100 grader. Dessutom görs en kort analys av ISAR-avbildningarna med förklaringar på spridningsfenomen som kan ge orsaken till de uppkomna spridningscentra.
Abstract RCS measurements on dihedral corner reflectors have been conducted in the large anechoic chamber located at FOI in Linköping. The results have been used to generate ISAR images. The images exhibit hot spots that are located behind the dihedrals. The question is : what is the origin of those hot spots? This report will present ISAR-images of the 80, 90 and 100 degrees dihedrals. In addition the report presents a short analysis of the images with some scattering phenomena explanations of what can be the cause of the origin hot spots.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182