Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En modell för strategisk omvärldsanalys av EU:s krishanteringssystem.

En modell för strategisk omvärldsanalys av EU:s krishanteringssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kaiser Magnus, Jarlsvik Helén
Ort: Stockholm
Sidor: 77
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1974--SE)
Nyckelord EU, krishantering, system, modell, strategisk omvärldsanalys, crisis management, model, strategic analysis
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att utveckla en modell som möjliggör strategiska omvärldsanalyser av EU:s krishanteringssystem, tillämpa modellen på EU:s krishanteringsarbete samt diskutera dess användbarhet för Krisberedskapsmyndigheten (KBM). Modellen, som bygger på ett systemsynsätt, innehåller tre dimensioner; systemets egenskaper, systemets struktur och systemets externa gränser. Genom att kombinera utfallet av de tre dimensionerna går det att få fram tre olika typer av system. Tillämpningen av modellen på EU:s krishanteringsarbete visar att EU:s krishanteringssystem kan karaktäriseras som ett administrativt och samordnande system som förhåller sig parallellt till angränsande nationella krishanteringssystem. I framtiden kan dock systemet komma att utvecklas till andra typer av system. Det konstateras avslutningsvis att modellen både har brister och styrkor och att den skulle kunna vara användbar för KBM om den fördjupades och kompletterades.
Abstract The aim of this report is to design a model which facilitates strategic analysis of EU:s crisis management system, to apply thr model on EU crisis management system, to apply the model on EU crisis management and to discuss its value for the Swedish Emergency Management Agency (SEMA). The model, which is based on a system-approach, contains three dimensions, the system´s character, the system´s structure and the system´s external boundaries. By combining the outcome of these three dimensions three types of systems could be derived. The application of the model on EU crisis management shows that EU´s crisis management system. In the future the system could however develop into other types of systems. Finally, it is pointed out that the model has shortcoming as well as strengths and that it could be of value for SEMA if it was deepened and developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182