Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aktuell tysk utrikes- och säkerhetspolitik - prioriteringar och tendenser.

Aktuell tysk utrikes- och säkerhetspolitik - prioriteringar och tendenser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Oldberg Ingmar
Ort: Stockholm
Sidor: 104
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1976--SE)
Nyckelord Tyskland, utrikespolitik, säkerhetspolitik, Schröder, Merkel, Ryssland, Polen, Baltikum, USA, EU, NATO, Frankrike, handel, energi, historia, Germany, foreign policy, security policy, Russia, Poland, Baltic, France, trade, energy, history
Sammanfattning Sedan Angela Merkel (CDU)övertog kanslerposten 2005 har hon eftersträvat bättre relationer med gamla och nya alierade inom Nato och EU, samtidigt som hon fortsätter att hävda Tysklands ställning ivärldspolitiken. Hon har mer än föregångaren Schröder månat om samverkan med USA, t.ex. i fråga om Iran, men förordar ändå fredliga lösningar på konflikter. Försvarsmakten, som omstruktureras mot nya typer av hot, deltar alltmer i Nato- och EU-insatser utanför Europa. Även för Merkel förefaller EU och dess fortsatta integration ha högsta prioritet, men hon är mer skeptisk än Schröder till vidare utvidgning. Det nära samarbetet med Frankrike verkar tonas ner något. Beträffande Ryssland synes Merkel vilja ha ett mindre personligt förhållande till Putin än Schröder, vilket tillåter kritik av Rysslands brist på demokrati och stormaktsbeteende mot de nya staterna i Östeuropa. Men även Merkel talar om strategiskt partnerskap och utveckling av relationerna, särskilt på energiområdet, där Tyskland blivit beroende av Ryssland. Avtalet om en gasledning mellan länderna genom Östersjön har stört Tysklands relationer med främst Polen och de baltiska staterna, som är än mer beroende av rysk energi och blivit utsatta för ryska påtryckningar. Merkels önskan om bättre förbindelser med Polen försvåras även av att en nationalistisk,EU-skeptisk regering där kommit till makten. Relationerna med Sverige fortsätter dock att vara goda och problemfria. Sammantaget präglas utrikes- och säkerhetspolitiken främst av kontinuitet, vilket delvis beror på att regeringen är en koalition med SPD.
Abstract Since Angela Menkel (CDU) took over as chancellor in late 2005 she has striven for improved relations with old and new allies within NATO and the EU, at the same time as she asserts Germany´s position in world politics. Merkel seems to care more than her predecessor Schröder about cooperation with the United States, e.g. Iran, but still advocates peaceful solutions to conflicts. The German Armed Forces, which are being restructured to meet new types of threats, increasingly contribute to NATO and EU missions outside Europe. Also Merkel seems to view the EU and its integration as top priority, but she is more sceptical than Schröder of further enlargement. The close cooperation with France appears to be downscaled a little. Concerning Russia Merkel apparently wants a less personal relationship to Putin than Schröder, which allows for criticism of the lack of democracy and great power behaviour towards the new states in Eastern Europe. But also Merkel speaks of strategic partnership and developing ties, especially in the energy field, when Germany has become dependent on Russia. The agreement on a gas pipeline between the countries across the Baltic Sea has disturbed Germany´s relations especially with Poland and the Baltic states, which are even more dependent on Russian energy and have been affected by pressure tactics.Merkel´s desire for improved ties with Poland are also hampered by the accession of a new, nationalistic and EU-sceptic government in Poland. The relations with Sweden remain good and free from problems. Overall, German foreign and security policy is mainly characterised by continuity, which partly is due to the fact that the government is a coalition with the Social Democrats.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182