Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aerosoldämpningsmodell för skandinavisk miljö (NORAM) ; Användarhandledning.

Aerosoldämpningsmodell för skandinavisk miljö (NORAM) ; Användarhandledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Persson Rolf, Hjelm Annica
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1977--SE)
Nyckelord Aerosol, extinction, transmission, IR
Sammanfattning Aerosoldämpningsmodellen NORAM för skandinavisk miljö, som tagits fram vid FOI, har implementerats i användarvänlig form. Denna handledning beskriver installation och användning av modellen och programmet NORAM (Nordisk aerosolmodell). FOI har tidigare genomfört transmissionsmätningar med hjälp av en mångkanalig transmissiometer (OLA-systemet) för att karakterisera aerosoldämpningen inom IR-området vid svenska förhållanden. Skälet till mätningarna var att tillgängliga modeller för IR-transmission (amerikanska) underskattade dämpningen jämfört med svenska mätningar. Mätdata från OLA-systemet har analyserats och resulterat i ett antal modeller för aerosoldämpningens beroende av vädret. Modellerna har av olika skäl tidigare inte varit lämpliga att distribuera till användare utanför FOI. I samverkan mellan FOI och PvTT i Finland (The Finnish Defence Forces Technical Research Centre) har arbetet återupptagits och resulterat i modeller för aerosoldämpningens beroende av de vanligaste meteorologiska parametrarna. Modellerna har implementerats i ett program (NORAM) som låter användaren definiera indata till lämplig modell och beräknar aerosoldämpningen. Indata används även av MODTRAN för beräkning av gasdämpningen. Beräknat resultat kan studeras grafiskt och numeriskt.
Abstract The aerosol extinction model NORAM for Scandinavian environment has been implemented in a user friendly form. This user manual describes installation and usage of the model and computer program NORAM (Nordic Aerosol Model). FOI has earlier carried out transmission measurements with a multi channel transmissometer (OLA) in order to characterize the aerosol attenuation in IR for Swedish conditions. The reason was that IR transmission models (mostly American) underestimated the IR attenuation compared to measurements. Data from the OLA measurements have been analyzed and have resulted in a number of models of how the aerosol attenuation depends on the weather. The models have earlier not been suited to distribute outside FOI. In cooperation between FOI and PvTT in Finland (The Finnish Defence Forces Technical Research Centre) the study has been resumed and has resulted in models for how the aerosol attenuation depends on the most common meteorological parameters. The models have been implemented in a computer program (NORAM) which lets the user define input data to a suitable model and calculates the aerosol attenuation. The input data are also used in MODTRAN calculation of the gas attenuation. The user can study the calculated results in graphic and numeric form.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182