Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys och förslag till stöd för HKV 05.

Analys och förslag till stöd för HKV 05. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindberg Mats, Ryghammar Lotta, Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1986--SE)
Nyckelord helhet, flöde, kompetens, kund, process, organisation, entirety, flow, competence, customer, organization
Sammanfattning Vår samlade bedömning är att det är ganska långt kvar till att nå det vi tolkat vara Överbefälhavarens målambition med en flödesorganisation, men att vi ändå ser att Försvarsmaktens Högkvarter har gått framåt. Föreliggande rapport är en av flera rapporteringsvägar för de resultat och rekommendationer som FOI-projekt "Stöd till HKV NY" lett fram till under 2005. De frågor som ställs och besvaras i rapporten utarbetades i samverkan mellan FOI-projektet och beställaren. Dessa frågor är "Hur upplevs HKV 05?", "Hur var det tänkt att HKV 05 skulle se ut?", "Vart skall vi?" och "Hur borde det vara?" För att kunden lättare skall känna igen sig så är rapporten uppbyggd med hjälp av de fyra begrepp som använts i interna beslutsdokument inför den omorganisationen HKV gjort. Dessa begrepp är helhet, flöde, kompetens och kund. Analysen har gjorts i den arbetsvetenskapliga traditionen och resultaten återfinns i ett antal rekommendationer i rapporten.
Abstract This report contains an analysis of the Swedish Armed Forces Headquarters after the implementation of the new organisation "HKV 05". The overall assessment is that the re-organisation so far has failed to achieve the effect the Swedish Supreme Commander intended. As an analysis framework we used the four different perspectives of completeness, flow, competency and customer that we found in several initiating documents prior to the re-organisation. This report also answers four questions developed with the customer during the initial analysis. These questions are: "What is HKV 05 like?", "What was HKV 05 intended to be like?", "Where should we be going?", "What should HKV 05 be?" All results and recommendations contained in this report have continuously been forwardes to the customer during the analysis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182