Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Improved sample preparation for determination of phosphoramidates in water samples based on Na+ cat-ion exchange.

Improved sample preparation for determination of phosphoramidates in water samples based on Na+ cat-ion exchange. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Åstot Crister, Nygren Yvonne, Fredriksson Sten-Åke, Hammarström Lars-Gunnar, Nilsson Calle
Ort: Umeå
Sidor: 9
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1988--SE)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, fosforamidater, provupparbetning, katjonbyte
Keywords Chemical warfare agents, Phosphoramidate, Sample preparation, Cat-ion exchange
Sammanfattning En ny (Na+)-katjonbytemetod för upparbetning av vattenprover har utvärderats. Den nya metoden förhindrar att proverna surgörs vilket är fallet när katjonbytare i H+-form används. Surgörningen kan inducera hydrolys av känsliga kemikalier om de föreligger i vattenprover med hög salinitet. Detta observerades under "the 14th Official OPCW Proficiency Test" när en fosforamidat hydrolyserades under provupparbetning enligt standardmetoden för katjonbyte. Denna rapport visar att hydrolysen går att undvika om provupparbetningen sker enligt (Na+)-katnonbytesmetoden.
Abstract A new (Na+) cat-ion exchange method for CWA sample preparation was evaluated. The new method prevents the acidification of samples associated with the use of exchangers in H+-mode. The acidification may induce hydrolysis if sensitive chemicals are contained in samples of high salinity. During "the 14th OPCW Proficiency Test" this problem was observed when a phosphoramidate was hydrolysed during sample preparation according to the standard cat-ion exchange method. Use of the new method was shown to prevent this degradation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182