Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Verksamhetsmodell Ledningsplats

Verksamhetsmodell Ledningsplats Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Stenius Joakim
Ort: Linköping
Sidor: 69
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1989--SE)
Nyckelord VUM-LS, verksamhetsmodell, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsanvändningsfall, UML, ledningsplats, ledningsprocess, IDC2, business description, business model, business use case description, UML, command and control center, integrated dynamic command and control
Sammanfattning Försvarsmaktens omställning från ett traditionellt invasionsförsvar till ett flexibelt nätverksbaserat insatsförsvar innebär att de olika vapenslagen i högre omsträckning kommer att samverka inom en insats. Det medför att framtida ledning från ledningsplats ska ha förmågan att leda både mark-, luft-, och sjöstridskrafter samt att kunna samverka med resurser från det civila samhället. Arbetsgruppen RIL FM LP specificerar de behov och krav som Försvarsmaktens framtida ledningsplatser ska tillgodose för att utgöra ett stöd för effektiv militär ledning. I arbetet med att identifiera behov och krav kan en verksamhetsmodell stödja utvecklingsprocessen. Detta dokument beskriver den verksamhet som sker på en ledningsplats och då i huvudsak de ledningsmetoder som ingår i "Integrated Dynamic Command & Control" (IDC2) vilka utvecklas inom projektet Ledsyst M. Modellen är framtagen av en projektgrupp bestående av verksamhetsföreträdare från Försvarsmakten och Försvarshögskolan med stöd av kompetens från FOI.
Abstract The transformation of the Swedish Armed Forces from a traditional invansion defence to a flexible network based defence will result in different combat components to a greater extent will cooperate within missions. As a consequence, future future command posts must have the command & control capability for ground as well as air and marine forces and the capability of cooperating with resources from the civilian society. The project RIL FM LP specifies those needs and requirements that future command and control centers within the Swedish Armed Forces should fulfill in order to support effective military command and control. A business model can support the development process in the work of identifying needs and requirements. This document describes activities that take place within a command and control center, mainly the command and control methods included in"Integrated Dynamic Command & Control" (IDC2) which is developed within the project Ledsyst M. The model has been developed by a project group consiting of user representatives from the Swedish Armed Forces and the Swedish National Defence College with support from the Swedish Defence Research Agency

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182