Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

BatchMan 1.7 Reference Manual.

BatchMan 1.7 Reference Manual. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Verona Mattias
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1991--SE)
Nyckelord mängdsimuleringar, simulering, modellering, telekrig, robotar, batch run simulations, simulation, modelling, electronic warfare assessment
Sammanfattning BatchMan är en applikation som skapats för att utföra mängdsimuleringar med ACSLr-modeller. BatchMan har utvecklats för att förenkla mängdsimuleringar av de simuleringsmodeller som utvecklas vid institutionen för telekrigvärdering. Dessa omfattar luftvärnsrobotar, jaktrobotar, sjörobotar och attackrobotar, implementerade som mjukvarumodeller eller HWIL-modeller. BatchMan kan också användas för att skapa ACSL kommandofiler. BatchMan är en applikation som skapats för att utföra mängdsimuleringar med ACSLr-modeller. BatchMan har utvecklats för att förenkla mängdsimuleringar av de simuleringsmodeller som utvecklas vid institutionen för telekrigvärdering. Dessa omfattar luftvärnsrobotar, jaktrobotar, sjörobotar och attackrobotar, implementerade som mjukvarumodeller eller HWIL-modeller. BatchMan kan också användas för att skapa ACSL kommandofiler. ACSL behöver inte vara installerat på datorn. De enda filer som behövs förutom BatchMan-filerna är modellens prx- och prj-filer samt eventuella filer som behövs för modellen, t.ex. flygdata-filer. BatchMan har uppgraderats på flera punkter sedan den förra officiella rapporten. De största uppgraderingarna omfattar: o Ökad integration med AFE och LKZ. o Möjligheter att sortera och modifiera data. o Ökad användarvänlighet. o Ökad säkerhet och möjligheter till backuper. o Flera batch jobb kan startas och köras från en och samma BatchMan-konfiguration. o Simuleringar kan köras distribuerat över ett nätverk eller flera prossesser. o Data kan lagras i en MySQL-databas. Denna rapport beskriver funktionaliteten hos BatchMan och hur applikationen skall installeras.
Abstract The Batch Manager, in the report shortly described as BatchMan, is an application designed to execute multiple simulations with an ACSLr model. BatchMan was created to run batch simulations from the simulation models created by the department Electronic Warfare Assessments at FOI, including simulation models of surface to air missiles, air to air missiles, antiship missiles and air to surface missiles, implemented as software or HWIL simulation models. BatchMan can also be used to create an ACSL command file. ACSL itself does not have to be installed on the computer. The only files necessary beside the BatchMan files are the model prx and prj files along with any additional files the model might need to run, e.g. flight path files. Major new features since the last report include: o Increased integration with AFE and LKZ. o Ability to sort and modify output data. o Enhanced user friendliness. o Enhanced safety and backup possibilities. o Several batch run simulations can be started and run from one BatchMan configuration. o Simulations can be run distributed over a network or several processes. o Storage of data is possible in a MySQL database. This report describes the functionality of the application BatchMan and how it is installed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182