Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intelligenta skydd mot intrång i skyddsobjekt - metoder och tekniker.

Intelligenta skydd mot intrång i skyddsobjekt - metoder och tekniker. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jungert Erland, Lantz Fredrik
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1993--SE)
Nyckelord intelligenta intrångsskydd, säkerhetsövervakning, hotanalys, situationsanalys, hotupptäckt, databrytning, informationsfusion, beslutsstöd, data brytning, Intelligent Physical Protection System, threat detection, alarm assessment, security surveillance, threat analysis, situation analysis, information fusion, data mining, decision support
Sammanfattning Intrång i olika skyddsanläggningar har på senare tid blivit allt vanligare. Syftet med intrånget kan vara att stjäla stöldbegärliga tillgångar, genomföra sabotage eller genomföra terrorhandlingar, men även att frita interner från en anstalt. Oftast är dessa anläggningar försedda med larm av varierande slag, såsom videokameror, andra typer av sensorer och detektorer. När intrånget sker och larmet går är det vanligen för sent att vidta några mer kraftfulla åtgärder för att förhindra detsamma. Eftersom i många fall stora värden står på spel, och då också kostnaderna för att bevaka dessa anläggningar är mycket stora, behövs åtgärder för att omintetgöra eller minska konsekvenserna av intrången. Den lösning som föreslås i detta arbete består av ett datorsystem försett med multipla sensorer, olika dataanalysfunktioner och beslutsstödshjälpmedel. Ett sådant system skall göra det möjligt att preventivt följa skeenden utanför anläggningarna med syftet att avgöra om misstänkta och onormala aktiviteter utgör del i någon plan för ett intrångsförsök. Upptäckten av sådana aktiviteter bör göra det möjligt att vidta lämpliga åtgärder. Detta ökar möjligheterna att antingen förhindra eller att åtminstone minska konsekvenserna av ett intrång.
Abstract Intrusions into different types of physical establishments have become more and more common. The purpose of such intrusions is generally theft, terror attacks and other types of criminal activities. Generally, the establishments subject to such intrusions are equipped with alarms using video cameras, sensors and other types of detectors to determine these activities. However, when the alarm goes off it is often too late to carry out any powerful counter activity to stop the attempts. As in many cases, large values are at stake and as the costs for watching the establishments are high, other means to stop the intruders to diminish the consequences are needed. The solution to this problem is to design and develop a computer system equipped with multiple sensors, algorithms for sensor data analysis and a set of decision support tools. The purpose is to prevent intrusion by observing the activities that occur outside the establishments and to quickly and effectively determine whether they can be considered suspicious or abnormal. Through the detection of such activities it will become possible to prepare for an intrusion in advance either by preventing it or to diminish its consequences.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182