Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beskjutningsskador TP79.001 "DC-3".

Beskjutningsskador TP79.001 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ottosson John
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1998--SE)
Nyckelord TP79, C-47, DC-3, flygmål, vapenverkan, splitter, splitterskador, automatkanon, 23 mm, 37 mm
Sammanfattning En stridsskadeanalys har genomförts på det bärgade vraket efter TP79.001 och ett stort antal beskjutningsskador har kunnat konstateras, inkluderande ett flertal träffar av 23 mm spårljusspränggranater och sannolikt minst två 23 mm pansarbrandprojektiler. Inga tydliga tecken på träffar av 37 mm ammunition har observerats, men kan heller inte uteslutas i områden med omfattande skador utan karakteristisk ingångs- /brisadskada. Merparten av träffarna i flygplanet överensstämmer med vad som kan förväntas av en attack, där planet bestryks med automatkanoneld från skrovets bakre styrbordssida, över till vänster innervinge (eller tvärtom), men spränggranaten som träffat bakom höger landningsställ antyder en ytterligare angreppsriktning underifrån bakifrån. Detta skulle emellertid även kunnat åstadkommas med en attack om målflygplanet svängt kraftigt under beskjutningen och på så sätt blottat undersidan, men detta kräver troligen att flera eldskurar avlossats då inga träffar kan konstateras mellan de två skadade områdena.
Abstract A battle damage assessment has been carried out on Swedish Air force SIGINT aircraft TP79.001 "DC-3". This aircraft was shot down by a Soviet MIG-15 over the Baltic Sea on June 13, 1952, and the wreck was salvaged during 2004-2006. The wreck shows numerous signs of weapons effects, including several impacts from 23 mm HE-T rounds and probably at least two 23 mm API rounds. No definite signs of 37 mm impacts have been observed but cannot be ruled out in severely damaged areas with no tell-tale impact/blast signature. Most of the impacts are consistent with a single attack, strafing the aircraft from the rear starboard side of the fuselage on to the left inner wing (or the other direction), but a single HE impact in the right landing gear bay indicates an additional direction of attack from below. This could however also be accomplished in a single attack if the target aircraft was banking heavily under fire, but would most likely require multiple bursts due to the lack of impacts in between the two damaged areas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182