Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulering av avlänkning av stötvågor från tryckverkande minor -avlänkning mot deformabla plåtar.

Simulering av avlänkning av stötvågor från tryckverkande minor -avlänkning mot deformabla plåtar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tjernberg Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1999--SE)
Nyckelord Avlänkning, stötvåg, impuls, mina, blast, deflection, impulse, mine
Sammanfattning Avlänkning är en skyddsprincip som används för att minska verkan av stötvågor från till exempel mindetonationer. För stridsfordon innebär detta vanligen att bottenpansaret utformas som en v-form för att avlänka stötvågen ut åt sidorna. I den här studien har avlänkning av stötvågor som infaller mot ytor som deformeras undersökts. Resultat indikerar att risken för skador på fordonets besättning kan minskas genom avlänkning av stötvågen. Slutsatser: - Avlänkning fungerar lika bra för plåtar som deformeras som för stela plåtar. - Den totala impulsen påverkas nästan inte alls av om plåtarna är stela eller deformerbara. - Avlänkning medför att de globala parametrarna, hastigheten och accelerationen, hos fordonet bör kunna minskas med ungefär 30-50 %, om plåtvinkeln är 22.5°. - Avlänkningen medför att de lokala parametrarna, hastigheten och utböjningen, hos bottenplåten bör kunna minskas till ungefär hälften. - Avlänkningen minskar de lokala parametrarna något mera än de globala. - Bottenplåten får inte vara alltför tunn om de lokala parametrarna skall kunna minskas tillfredställande.
Abstract Blast deflection is a protection principle which is used to reduce the effect of blast waves from for example mine detonations. For combat vehicles this usually means that the bottom plate is v-shaped to deflect the blast wave to the sides. In this study has deflection of blast waves from flexible plates been investigated. The results indicate that the risk of injury on the crew can be reduced by deflecting the blast wave. Conclusions: - Blast deflections works equally good for flexible plates as for rigid plates. - The total impulse is relatively insensitive to the plates being rigid or flexible. - The blast deflection leads to the result that the global parameters, velocity and acceleration, for the vehicle can be reduced by about 30-50 %, if the plate angle is 22.5°. - The blast deflection leads to that the local parameters, velocity and acceleration, for the bottom plate can be reduced to about half the values. - The blast deflection reduces the local parameters more than the global. - The bottom plate must not be too thin if the local parameters should be reduced satisfactorily.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182