Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Innerballistisk simulering i Grale2d.

Innerballistisk simulering i Grale2d. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andreasson Sten
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2001--SE)
Nyckelord Innerballistik, kanon, simulering, beräkning, initiering, flamspridning, godtycklig finita element, ALE, 2D, interior ballistics, guns, simulation, computation, initiation, flame spread, arbitrary finite element method, ALE, 2D
Sammanfattning Utifrån ett användarperspektiv går rapporten igenom ett fall av indata till och resultat från Grale2d för simulering av innerballistik i kanoner i två rumsdimensioner. Modelleringsverktyget Grale2d är en arbiträr Lagrange-Euler (ALE) lösare för problem med plant töjningstillstånd eller rotationssymmetri som har utvecklats vid FOI sedan år 2004 för simulering av stridsdelar med riktad sprängverkan. Under 2005 påbörjades arbetet med en modul för innerballistik i kanoner. Denna rapport visar hur indata ställs upp och ger exempel på indata och resultat för en modellering av Bofors 40 mm m/70B automatkanon med spårljus spränggranat M/90.
Abstract This report goes, from a user perspective, through a case of input and output of Grale2d for simulation of the interior ballistics of guns in two dimensions. Grale2d is an arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) solver for problems in either plane strain or axial symmetry and has been developed since 2004 at FOI for the simulation of shaped charge jets. In 2005 an extension for the interior ballistics of guns was started. This report treats the input data needed and goes through a case of input and output for a model of a Bofors 40-mm m/70B guns with a tracer shell M/90.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182