Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Early Warning Indicators Concerning Instability and State Collapse - A Comparison of Practices and Causes for Failures.

Early Warning Indicators Concerning Instability and State Collapse - A Comparison of Practices and Causes for Failures. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Leijonhielm Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2003--SE)
Nyckelord tidiga varningsmetoder, indikatorlistor, instabilitet, kollaps, early warning methods, indicator lists, instability, state collapse, intelligence failures
Sammanfattning Svemska internationella insatser sker allt oftare i stater som hotas eller drabbats av instabilitet och kollaps. Mot denna bakgrund är det av intresse att studera vilka tidiga varningssystem som finns beträffande dessa. Rapporten beskriver i detta syfte några viktigare aktörers, främst EUs och NATOs, varningssystem, i synnerhet med avseende på de indikatorlistor som förekommer. Dessa jämförs och utvärderas därefter översiktligt. Rapporten diskuterar också orsakerna till misslyckanden i varningshänseende och avslutas med några förslag på hur indikatorlistor skall kunna förbättras.
Abstract Swedish international military mission increasingly take place in nations on the brink of or hit by instability or state collapse. With this in mind, it seems pertinent to look at the early warning signals in this context, This is done in the report by describing the development and structures of early warning systems used by EU and NATO plus some other important actors. In particular, the indicator lists used are scrutinized and these are thereafter summarily compared and evaluated. The report continues with a discussion of the main reasons for warning failures and is concluded by a number of suggestions on how to improve the indicator lists.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182