Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

De ryska kraftministerierna: Maktverktyg och maktförsäkring.

De ryska kraftministerierna: Maktverktyg och maktförsäkring. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Vendil Pallin Carolina
Ort: Stockholm
Sidor: 214
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2004--SE)
Nyckelord Ryssland, säkerhetspolitik, underrättelse- och säkerhets-, tjänst, Putin, Russia, security policy, intelligence and security, services
Sammanfattning Tolv ministerier och myndigheter i Ryssland är direkt underordnade presidenten. Vid en första anblick är de en brokig samling, men de har ändå ett antal vitala funktioner för Kreml, ibland kallas dessa för kraftministerier då flera av dem förfogar över väpnad trupp.Detta är ett viktigt verktyg för presidenten i Kreml, men kraftministerierna tillhandahåller också unik information. Dessutom utgör de en maktförsäkring då de levererar infrastruktur för landets högsta ledning i form av byggnader, livvaktsskydd och säkra kommunikationer. De har förekommit spekulationer om ett maktövertagande av gamla KGB eller dess arvtagare, den Federala säkerhetstjänsten, FSB. Det är högst otroligt att Putin skulle låta FSB bli en konkurrent om makten. Kraftministerierna konkurrerar snarare om makten och Putin upprätthåller en delikat maktbalans mellan dem. En demonisering av kraftministerierna och deras inflytande riskerar dessutom att skymma det som är det svåraste problemet med den funktion och roll som kraftministerierna har i rysk politik.De har ett indirekt inflytande på politikutövningen i kraft av sin roll som informationsleverantör. Den allvarligaste invändningen består dock i att denna sfär av rysk politik är helt undantagen från oberoende granskning och kontroll. Det finns inget oberoende parlament eller självständigt rättsväsende som kan granska kraftministeriernas verksamhet. Inte heller media eller fristående organisationer har reella möjligheter att utföra en djupgående granskning av denna sfär.Detta leder till att systemfel, maktmissbruk, korruption och ineffektivitet kan fortleva - något som har följder för demokratiutvecklingen.
Abstract Twelve Russian ministries and services are directly subordinated to the president. The first impression is that they represent a rather motley crew. In fact they all perform a number of vital functions for the Kremlin. Sometimes, these are referred to as "power ministries" since a number of them administer armed troops. This is but one of several important power tools for the president. The power ministries also supply him with unique information. In addition, they constitute a form of power insurance, since they deliver infrastructure to the country´s highest leadership in the form of safe premises, protection and secure communications. There have been a number of speculations on the takeover of power by the old KGB or its heir, the Federal Security Service (FSB).However, it is most unikely that Putin would allow the FSB to become a contender for power. Instead, the different power ministries are locked in fierce competition with each other and Putin maintains a delicate balance of power between them as a means of controlling them. Demonising the power ministries and their influence involves the risk of papering over the more basic problems. The power ministries have an indirect influence on Russian policy making in that they deliver analyses and information. However, the most troubling aspect is the absence of control and scrutiny of this sphere of Russian politics. Neither an independent parliament nor a judicial system performs this function. The media and NGOs do not have the possibility to scrutinize this sphere. In other words, systemic errors, abuse of power, corruption and inefficiency thrive unchecked - something that has dire consequences for the development of democracy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182