Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mikrovågsegenskaper hos vanadindioxid.

Mikrovågsegenskaper hos vanadindioxid. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ousbäck Jan-Olof
Ort: Linköping
Sidor: 14
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2005--SE)
Sammanfattning Reflektionsegenskaperna hos vanadindioxid (VO2) inom IR-området har studerats i många år och är väl kända. Vanadindioxid är ett termokromt material som genomgår en fasomvandling från halvledande till metallisk, inom IRområdet, vid en temperatur omkring 68°C. Denna rapport presenterar experimentella resultat på vanadindioxids reflektionsegenskaper inom mikrovågsområdet. Vanadindioxids mikrovågsegenskaper har inte studerats tidigare. En signifikant skillnad i reflektionsfaktorn observerades då materialet värmdes upp.Ytterligare studier behövs dock för att avgöra om vanadindioxid är en potentiell kandidat som ett signaturmaterial i olika försvarstillämpningar som till exempel styrbara radomer.
Abstract Reflection properties of vanadium dioxide (VO2) in the IR-region has been studied for many years and are well known. Vanadium dioxide is a thermochromic material that undergoes a semiconductor to metal phase transition, in the IR-region, around 68°C. This report presents experimental results of the reflection properties for vanadium dioxide in the microwave region. Microwave properties of vanadium dioxide has not been studied before. A significant change in the reflection coefficient was observed when the material was heated. Futher studies will show if vanadium dioxide is a potential candidate as a material in different defence applications, for example switchable radomes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182