Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att möjligöra taktiskt riktigt uppträdande vid prövning av ubåtsjaktförmåga - en förstudie.

Att möjligöra taktiskt riktigt uppträdande vid prövning av ubåtsjaktförmåga - en förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lindberg Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2010--SE)
Nyckelord Marinen, förmåga, ubåtsjakt, övningsverksamhet, taktik, validering, analys, VDS, UB I M:Samsäk, TU Sjö, Swedish Navy, capability, ASW, exercise, LIVEX, tactics, VDS
Sammanfattning Som ett resultat av metodutveckling inom Marinen har det taktiska utfallet av sjöstridsövningarna under perioden 2003-2005 kunnat följas upp. Slutsatserna visar att övningsförutsättningarna varit sådana att fartygen ofta övat utan att ha möjlighet att detektera ubåten vilket innebär en mängd problem. Ett av dessa är att det var omöjligt att försöka värdera förbandens förmåga eftersom utfallet var givet redan i planeringen. För att hantera detta problem behöver alternativa lösningar utvecklas och analyseras. För att underlätta Marinens möjligheter att utreda detta problem och för att tillvarata erfarenheterna från TU Sjö verksamhet 2003-2005 skapades en liten arbetsgrupp vintern 2006 för att försöka finna en lösning som med dagens förutsättningar medger att förbanden får möjlighet att uppträda taktiskt riktigt vid prövning av ubåtsjaktförmåga. Gruppen bearbetade problemet i workshopform. I föreliggande underlagsrapport presenteras gruppens resultat i form av analys, slutsatser och rekommendationer. Avsikten är att resultaten huvudsakligen ska kunna användas för att skapa möjlighet att pröva förbandens förmåga, men förhoppningsvis kan delar av underlaget komma till nytta vid andra utredningar, exempelvis hur övningar bör utformas. Rapporten riktar sig till en smal målgrupp och har ett tydligt fokus - att för aktuella beslutsfattare (men inte nödvändigtvis med ubåtsjaktkompetens) kortfattat beskriva arbetsgruppens metod, analys, slutsatser och rekommendationer.
Abstract The tactical output of the Swedish Navy´s ASW exercises for the period 2003-2005 have been analyzed. Mainly due to the exercise conditions the output of the exercises was not as high as expected, and the possibilities to conduct operational evaluations of ASW capability could be better. In order for the Navy to find a solution to this problem a small working group was formed. The problem was analyzed through a workshop. This base data report presents the group´s findings, conclusions and recommendations. The report is primarily aimed for decision makers within the Swedish Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182